aktivizm

法́ is.
1. 行动主义(主张为政治目的采取有力行动)
2. 哲́ 能动主义(否定物质第一性, 宣扬精神有“自发”的能动作用)

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aktivizm — is., fel., Fr. activisme Eylemcilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AKTİVİZM — Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • eylemcilik — is., ği 1) Eylemci olma durumu 2) fel. İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, etkincilik, aktivizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.